view

Strategie společnosti

    Každé zakázce se uvnitř společnosti věnuje delegovaný tým, který řídí a prezentuje jedna zodpovědná osoba.

    Tato plně zodpovídá za průběh realizace zakázky a komunikaci se zákazníkem i všemi dalšími útvary naší společnosti. Tím je definován jeden styčný bod pro zákazníka i pro vedení firmy při následném vyhodnocení kritéria splnění zakázky.

    Výběr zodpovědné osoby je prováděn po prvním kontaktu se zákazníkem vedením firmy. Sestavu realizačního týmu navrhuje zodpovědná osoba a odsouhlasuje vedení firmy.

    U složitějších projektů je zodpovědná osoba vybírána přímo z řad vedení společnosti tak, aby byl zajištěn neustálý dohled nad plněním harmonogramu jednotlivých fází zadání.


Strategie společnosti
   závazná pro všechny zaměstnance společnosti
    z hlediska řízení kvality prací a služeb.certifikat

Certifikáty

    Důkazem naší spolehlivosti, kvality a jakosti prací i poskytovaných služeb jsou následující certifikáty a osvědčení, získaná a pravidelně obnovovaná naší společností v posledních letech:


O SPOLEČNOSTI    ŘÍZENÍ KVALITY    SLUŽBY    REFERENCE    KARIÉRA    KONTAKT

© 2009 Svoboda a Syn s.r.o