foto-01

Geodetické práce

    Na základě dlouholetých zkušeností v oboru Vám můžeme nabídnout následující služby:

Práce pro akviziční činnost
 • Vyhotovení situačních plánů pro stavební povolení
 • Mapy vlastnických vztahů
  (soupisy vlastníků, majetkoprávní podklady pro projekt,
    výkupové elaboráty)
 • Zajištění souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků
  (k zápisu dělení pozemků do katastru nemovitostí)

Práce v oblasti katastru nemovitostí
 • Geometrické plány pro
  - vyznačení budovy
    (ke kolaudaci stavby a zápisu do katastru nemovitostí)
  - vyznačení rozestavěné budovy
  foto-geo-pristroje1   (podklad pro vyřízení úvěru v bance nebo prodeje)
  - rozdělení pozemku
  - změnu hranice pozemku
  - doplnění katastru o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci
  - vymezení rozsahu věcného břemene k částem pozemků
 • Vytyčení vlastnické hranice pozemku
 • Srovnávací sestavení parcel
 • Ověřené kopie geometrických plánů
 • Výpisy z katastru nemovitostí, snímky katastrálních map
   identifikace map (vlastnických vztahů)

Práce v oblasti inženýrské geodézie
 • Zaměření podkladů pro projekt
 • Vytýčení prostorové polohy objektu před započetím stavby
  (vyhotovení vytyčovacího protokolu a vytyčovacího náčrtu pro kolaudaci)
 • Vytýčení staveb pomocí stavebních laviček
 • Zaměření a vyhotovení podélných a příčných profilů terénu
 • Zaměření inženýrských sítí
 • Zaměření a vyhotovení současného stavu stavebního objektu
   (vyhotovení stavebních výkresů – půdorysů a řezů)
 • Zaměření dokumentace skutečného provedení
  - stavby
  - liniových staveb
  - inženýrských sítí
 • Digitální tématické mapy
 • Digitální model terénu (vrstevnicové plány, 3D modely)
 • Určení výšky objektů


foto-geo-pristroje2

Technické vybavení

Ke své práci používáme mimo jiné:

Geodetické přístrojové vybavení
 • Aparatura GNSS - Trimble R8-2
 • Totální stanice - Topcon GTS-711
 • Přístroj pro technickou nivelaci - Stanley AL24

Grafické přístrojové vybavení
 • HP DesignJet cc800PS Copier
   (multifunkční zařízení pro kopírování a tisk velkých formátů )
 • Plotter HP DesignJet 1050C+
 • Konica Minolta C360 SeriesPS
 • Xerox Phaser 7760 DX PS

Software
 • MicroStation V. 8
 • GROMA verze 9.0 s grafickým modulem
 • AutoCAD 2008
foto-geo

KONTAKTY

Ing.Petr Sáblík – vedoucí geodet
tel.: +420 531 029 312
mob.: +420 606 912 026
e-mail: petr.sablik@sasbrno.cz
Úřední oprávnění dle § 13 odst.1 zák.200/1994 Sb., písm. a) a c).

Ing.Tomáš Tyc – inženýrská geodézie
tel.: +420 531 029 314
mob.: +420 606 675 074
e-mail: tomas.tyc@sasbrno.cz

Roman Krupa – katastr nemovitostí
tel.: +420 531 029 313
mob.: +420 607 624 337
e-mail: roman.krupa@sasbrno.cz


Z hlediska operační působnosti jsme schopni pokrýt jak požadavky přicházející z celého území České republiky, tak i ze Slovenska.
O SPOLEČNOSTI    ŘÍZENÍ KVALITY    SLUŽBY    REFERENCE    KARIÉRA    KONTAKT

© 2009 Svoboda a Syn s.r.o