foto-01

Montáže technologií a oživování.

   Máme dlouholetou praxi zejména v montážích telekomunikačních technologií různých výrobců a samozřejmě také zkušenosti s jejich oživením a nastavením. V rámci zakázek realizovaných naší společností se jednalo například o

 • Zdroje DC napájení (ASCOM/Delta, ARGUS, BENNING)
 • Primární multiplexy PDH (Nokia, Lucent)
 • BTS a BSC systémy GSM, DCS, UMTS (Huawei, Nokia, Ericsson)
 • MW přenosové systémy
   (Ericsson, Nokia, Bosch, Miracle, Alcoma, Allgon, MicroLAN)
 • Optické přenosové systémy a konvertory (AT&T, Bosh, Lucent)
 • Technologie LAN, WAN,(Cisco Systems, Lucent Technologies)
 • TV rozvody
 • Řešení problémů s DVB-T signálem
    (více kontakt inženýrské práce)
 • Satelitní přenosové systémy
 • Zabezpečovací systémy

foto-mobil    Provádíme také měření parametrů nejrůznějších přenosových technologií. Vlastníme celou škálu moderních digitálních metrologických prostředků (WG, SunSety, SiteMastery, apod.), které nám dovolují provádět měřící práce s výbornou přesností měření a s minimální odchylkou. Jedná se například o měření parametrů:

 • Koaxiálních kabelů
 • Metalických a optických dálkových vedení
 • Digitálních i analogových okruhů
 • Optických rozvodů
 • Měření v přenosových sítích
 • Rádiová měření
 • Měření RR přenosových systémů


KONTAKT

  p. Michal Fišl
  tel.: +420 531 029 154
  mob.: +420 606 675 067
  e-mail: michal.fisl@sasbrno.czfoto-v3s

Mobilní základnové stanice

    Rádi bychom také upozornili na námi navržené a realizované mobilní základnové stanice řešené formou kontejneru na nákladním automobilu či přívěsu s vlastním stožárem.

    Tyto stanice jsou používány operátory mobilních sítí k dočasnému vykrytí signálem při řešení složitých či plánovaných výpadků, k dočasnému pokrytí území při velkých akcích (veletrhy, sportovní události…) anebo k pokrytí území do doby vybudování stacionárních ZS.

    Naše mobilní stanice jsou navrženy k použití různých druhů telekomunikačních technologií, přičemž poskytují 6m2 plochy uvnitř kontejneru, dva až 36 metrů vysoké stožáry a zálohované napájení sítě 230/400V.

    Díky celkovému řešení zohledňujícímu i současnou legislativu ve výstavbě lze dosáhnout i extrémně krátké doby instalace stanice a technologie – mobilní základnovou stanici jsme schopni uvést do provozu již do 60 hodin od okamžiku prvního kontaktu se zákazníkem.


Z hlediska operační působnosti jsme schopni pokrýt jak požadavky přicházející z celého území České republiky,
tak i ze zahraničí. Proto jsme schopni Vám nabídnout naše služby takřka kdekoliv v rámci Evropy.
O SPOLEČNOSTI    ŘÍZENÍ KVALITY    SLUŽBY    REFERENCE    KARIÉRA    KONTAKT

© 2009 Svoboda a Syn s.r.o