foto-stavba-veze

Realizace staveb

    Jako jeden z předních dodavatelů telekomunikačních a průmyslových staveb máme dlouholeté zkušenosti vyplývající z více než tisíce realizovaných projektů pro zákazníky z ČR i ze zahraničí.

Stavební práce:
 • Dodávka a instalace betonových věží
 • Dodávka a instalace technologických kontejnerů
   (Variel, Kovar, Ran, Miramo)
 • Realizace technologických vestaveb
 • Stavby na zelené louce, realizace nemovitostí "na klíč"
 • Úpravy a opravy stávajících staveb
    regenerace panelových domů
    tepelně izolační fasády
    rekonstrukce interiérů
    zahradní bazény
 • Zemní práce
 • Pokládka kabelů
 • Úpravy terénu a začištění staveb

Ocelové konstrukce:
 • Dodávka a montáž ocelových věží (EXCON, REIME)
 • Výroba a montáž ocelových konstrukcí, lávek a ochozů
 • Montované stavby

Elektroinstalace a kabelové rozvody:
 • Realizace VN a NN vedení, přípojek a rozvodů
 • Dodávka a instalace měničů napětí
 • Realizace systémů nepřetržitého napájení
   (záložní generátory, akumulátory)
 • Realizace rozvodů klimatizace
 • Instalace strukturovaných kabelových rozvodů
 • Pokládka místních i dálkových vedení SDH
   (chráničky i založení vlákna)
 • Provádění zemních protlaků

Ekologická likvidace odpadů:
 • Likvidace nebezpečných odpadů
   (zajištěna na základě rámcové smlouvy se společností AMBR TRUST s.r.o.)

foto-stavba     Při provádění stavebních prací se spoléháme zejména na vlastní stavební a dopravní techniku. Disponujeme zemními stroji (rypadly, nakladači), nákladními vozidly a dalšími stroji (jeřáby, plošinami, cisternou). K logistickému zajištění výstavby dále disponujeme vlastními skladovacími prostory v rozsahu cca 4000m2 oplocené hlídané plochy a 500m2 skladových hal.

KONTAKTY

  Ing. Ondřej Bělohoubek
  tel.: +420 531 029 341
  mob.: +420 724 201 690
  e-mail: ondrej.belohoubek@sasbrno.cz

  Ing. Oldřich Žák
  tel.: +420 531 029 330
  mob.: +420 724 201 691
  e-mail: oldrich.zak@sasbrno.cz


Z hlediska operační působnosti jsme schopni pokrýt jak požadavky přicházející z celého území České republiky,
tak i ze zahraničí. Proto jsme schopni Vám nabídnout naše služby takřka kdekoliv v rámci Evropy.

O SPOLEČNOSTI    ŘÍZENÍ KVALITY    SLUŽBY    REFERENCE    KARIÉRA    KONTAKT

© 2009 Svoboda a Syn s.r.o