foto-rozhledna2

Projektové a inženýrské práce

    Nabízíme komplexní projektovou a inženýrskou činnost v oblasti výstavby telekomunikačních a průmyslových staveb. Projekční a inženýrské práce jsou zajišťovány týmem zkušených techniků s dlouholetou praxí.

    V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme veškerá povolení, doklady a vyjádření týkající se všech dotčených orgánů státní správy a osob souvisejících s povolením zadaného telekomunikačního projektu.

Výběr lokalit:
 • Dle požadavků zákazníka provádíme variantní výběr vhodných lokalit odpovídajících jeho záměrům s vyhotovením závěrečné zprávy a příslušné fotodokumentace.

Projednávání majetkoprávních smluv:
 • Nájemních smluv
 • Smluv o umístnění technologie
 • Smluv o věcném břemenu
 • Smluv o smlouvách budoucích
 • Vkladu do katastru nemovitostí

Projekční činnost:
 • Stavební a technologické projekty
 • Hygienické, požární a statické zprávy
 • Návrh rádiových spojů, optických sítí, LAN, WAN
 • Výpočet MW spojů a retranslačních stanic
 • Zakreslení skutečného stavu

Inženýrské činnosti stavební:
 • Zajišťování správního rozhodnutí pro stavby ve smyslu stavebního zákona
 • Geodetické zaměření staveb

foto-vrtulnik2 Elektro-přípojky:
 • Zajišťování, změna a rušení odběrných míst ze sítě NN i VN
 • Revize provedených přípojek a instalací

Postrealizační práce:
 • Zajišťování měření hygieny
 • Zajišťování kolaudací a vkladů do katastrů nemovitostí

Jiná individuální zadání:
 • Zajišťování výjimek VN
 • Zajišťování kmitočtů (TESTCOM + ČTÚ)


KONTAKTY

Ing. Tomáš Vintrlík
tel.: +420 531 029 371
mob.: +420 606 675 055
e-mail: tomas.vintrlik@sasbrno.cz


Z hlediska operační působnosti jsme schopni pokrýt jak požadavky přicházející z celého území České republiky,
tak i ze zahraničí. Proto jsme schopni Vám nabídnout naše služby takřka kdekoliv v rámci Evropy.

O SPOLEČNOSTI    ŘÍZENÍ KVALITY    SLUŽBY    REFERENCE    KARIÉRA    KONTAKT

© 2009 Svoboda a Syn s.r.o