foto-01

FOTOVOLTAIKA

    Solární energie je ekologicky nejčistší způsob výroby elektrické energie. Výroba elektřiny ze slunečního záření prostřednictvím fotovoltaických elektráren se od roku 2002 zdvojnásobuje každé dva roky, čímž se stává nejrychleji se rozvíjející technologií na výrobu energie. Cena fotovoltaiky se díky neustálému vývoji technologií a masivní výrobě potřebných komponent neustále snižuje.

    Také naše společnost je jedním z předních poskytovatelů produktů a řešení v oblasti solární energie. Jakožto poskytovatel komplexních služeb Vám nabízíme podporu ve všech fázích Vašeho projektu – od projektového a inženýrského řešení, přes jeho realizaci až po komplexní servis a údržbu zařízení po celou dobu jeho životnosti.Aktualní projekt

Instalace fotovoltaických systémů

   Fotovoltaický systém se skládá ze solárních panelů, umístěných v řadách tvořících jednotlivé moduly. Tyto moduly jsou následně připojeny prostřednictvím měničů a přípojky buď k napájenému objektu, nebo do distribuční energetické sítě. Možné je připojení do sítí NN, VN či VVN. Celá fotovoltaická elektrárna může být také vzdáleně monitorována z dohledového centra.

   V případě aplikací s malým instalovaným výkonem, například pro použití v domácnosti rodinného domu, je ideálním místem pro instalaci panelů střecha, zejména sedlová, která má obvykle optimální sklon vyžadovaný pro instalaci panelů. Pokud konkrétní střecha není vhodná z hlediska své orientace, struktury či nosnosti, je samozřejmě možné panely umístit na obvodové stěny budovy, popřípadě na pozemky obklopující budovu.


Aktualní projekt    Menší fotovoltaické systémy připojujeme do mini měničů, které jsou umístěny nejčastěji na severních stěnách budov tak, aby nedocházelo k přehřívání technologie během odpoledního působení letního slunce.

   Pro vyšší a velmi vysoké výkony je možné využít velké ploché střechy výrobních a skladovacích objektů, rozsáhlé brownfieldy, apod. Nejrozšířenějším (avšak v poslední době nejméně podporovaným) řešením je pak umístění fotovoltaických elektráren do otevřeného terénu, například na zemědělské pozemky či pastviny.

   U těchto elektráren pak využíváme velké měniče s výkonem až do 1MW. Jedná se o kioskové objekty s rozvodnou NN, transformátorem a rozvodny VN.


Naše instalace FVE ve Francii

Aktualní projekt Aktualní projekt Aktualní projekt Aktualní projekt

O SPOLEČNOSTI    ŘÍZENÍ KVALITY    SLUŽBY    REFERENCE    KARIÉRA    KONTAKT

© 2009 Svoboda a Syn s.r.o